Το εκπαιδευτικό επιμορφωτικό πρόγραμμα μας

 

Υποστηρίζουμε και βοηθούμε επιχειρήσεις , και ιδιαίτερα μικρομεσαίες, μέσω συμβουλευτικής, εκπαίδευσης στελεχών και μεταβίβασης γνώσης και εξειδίκευσης. Είκοσι δύο ενότητες αποτελούν το φάσμα του επιχειρηματικού επιμορφωτικού μας προγράμματος. Οι ενότητες προσφέρονται μεμονωμένα ή και που μπορείτε να παρακολουθήσετε και ως ολοκληρωμένα προγράμματα.   

Certified Enterprise Manager
Διοικηση ΜΜΕ

Certification EEIG Programs

 • EUROPEAN BOARD OF ECONOMIC INTEGRATION & GOVERNANCE (UK) in association EUROCOTT:
  • Certified  Integration and Corporate Governance Professional​​​​ (CICGP)
  • Certified Consulting International Financier (CCIF)
  • Certified Quality Assessor

 

 1. FIRST LINE MANAGEMENT - Identifying the characteristics, qualities and skills of a successful manager; Basic characteristics of a manager; Responsibilities of the manager; Essential skills for effective management; Teams and interaction

 2. LEADERSHIP SKILLS - The manager’s role as leader; Principles of self management; Effective team building; Communication with team members and managers

 3. ORGANISATIONAL SKILLS - The importance of organisation; Time management and effectiveness; Prioritising tasks; Meetings; Paperwork organization

 4. DECISION MAKING SKILLS - The six-step approach to decision making; Problem solving principles

 5. MOTIVATING OTHERS - The theory of motivation; motivating others through goals, standards and responsibilities; Rewards as motivators; Principles in applying motivational techniques

 6. DELEGATION - Team leading requires delegation; examining the manager’s job; knowing your team members; planning delegation; Strategies in delegation

 7. TEAM WORK - Team building and the work environment; Goal setting and teamwork; Communication and problems in teamwork; Apply problem solving in teamwork

 8. APPRAISAL - Appraising effectiveness; interviewing skills; Recordkeeping of appraisals

 9. DISCIPLINE - Discipline essential in organisation management; Prevention and on time problem solving; Handling discipline problems; Conducting disciplinary interviews

 10. MANAGING CHANGE - Reactions to change; Resistance to change; Identify and plan for change; Examine training needs; implementing change and delegation techniques; Evaluating results

 11. TRAINING AND DEVELOPMENT - Training and development as an ongoing and necessary process; the 5-step approach to instruction; Ten ways to effective learning; Training yourself

 12. RECORD KEEPING FOR SUCCESS - Importance of keeping good records; Business Records; Employment Records

ιΜΒΑ
σε 11 ενότητες
 

PART 1 - MEN & WOMEN ENTERPRENEURS

 1. The Eleven Principles of Effective Management (the CEM qualifying Program)

 2. Women in Small Business

 3. Skills for Managers 

 

PART II -  BASIC SKILLS TO SUCCESS

 1. Assessing the Small Business Opportunity (Enterprise Management) - An introduction to the concepts and factors required to start or run a SME.

 2. Financial Record Keeping - Establishing a system to enable a potential small business operator to set up and use an effective recording system.

 3. Marketing & Sales Promotion - Marketing fundamentals to enable participants to develop and implement effective plans to promote and market their products and/or services.

 4. Customer Relations - Ways of establishing and maintaining an effective customer relations environment.

 5. Goal Setting and Successful Time Management - Skills and techniques required for the participant to understand the principles of goal setting and to develop effective time management behaviours.

 6. The Business Plan - The practical planning principles required to enable the participant to develop a business plan.

 7. Human Resource Management – Competency, knowledge and skills to effectively hire and manage staff in the best interests of healthy small business environment.

 8. Monitoring Business Performance - Develop the knowledge and skills required to establish effective strategies to support and maintain a financially healthy small business.

12 ενότητες απαρτίζουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες σε διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες. Έκαστη ενότητα προσφέρεται από τον οργανισμό μας σε εξάωρα σεμινάρια. Οι παρουσιαστές εκπαιδευτικοί αλλά και επιτυχημένοι επιχειρηματίες παρουσιάζουν τις ενότητες εις την Ελληνική και η ύλη προσφέρεται και στη Αγγλική και Ελληνική. 

 

Αρχές του Μάνατζμεντ (το πρόγραμμα CEM)

 

Μια επισκόπηση των αρχών του μάνατζμεντ και των δεξιοτήτων που απαιτούνται στη διαχείριση του περιβάλλοντος μικρών επιχειρήσεων. Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών, των καθηκόντων, των προσόντων και των δεξιοτήτων ενός επιτυχημένου μάνατζερ

 

 1. Ο ρόλος του μάνατζερ στην ηγεσία και την επικοινωνία

 2. Η σημασία της οργάνωσης στο μάνατζμεντ

 3. Συνεδριάσεις και οργάνωση γραφικής εργασίας

 4. Η προσέγγιση των έξι βημάτων στη λήψη αποφάσεων και στις στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων

 5. Παρακίνηση των άλλων και χρήση στόχων, προτύπων και καθηκόντων ως μέσων παρακίνησης

 6. Καθοδήγηση ομάδας, ανάθεση καθηκόντων, προγραμματισμός και στρατηγικές

 7. Χτίσιμο ομάδας και εργασιακό περιβάλλον

 8. Στοχοθέτηση, επικοινωνία και προβλήματα στην ομαδική εργασία

 9. Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και δεξιότητες διεξαγωγής συνεντεύξεων

 10. Ικανότητες στη διαχείριση προβλημάτων πειθαρχίας και συνεντεύξεων

 11. Διαχείριση και εφαρμογή αλλαγών και τεχνικών ανάθεσης καθηκόντων

 12. Εκπαίδευση και ανάπτυξη στο οργανωτικό μάνατζμεντ

Η σειρά των μαθημάτων Imba δημιουργήθηκε με σκοπό να βοηθήσει τον πολυάσχολο άνδρα ή γυναίκα του κόσμου των επιχειρήσεων. Η σειρά αποτελείται από 11 ενότητες, με τις πρώτες 3 να καλύπτουν όλα όσα απαιτούνται για να πετύχει άνδρας η γυναίκα στον επιχειρηματικό στίβο και να συμπλεύσουν τα δυο φύλα στον σκοπό τους.

 

Οι άλλες 8 να αναφέρονται:

 • την Επικοινωνία

 • τη Διοίκηση

 • τις Λειτουργίες/Διαδικασίες

 • το Μάρκετινγκ

 • τα Οικονομικά

 • τις Σχέσεις με τους πελάτες

 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM)

 • τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τεστ ανασκόπησης της διδακτικής ύλης και αυτο-αξιολόγησης, δύο εργασίες που περιλαμβάνουν τη χρήση περιπτωσιολογικών μελετών (case studies), και δύο μελέτες – την αξιολόγηση μιας μικρομεσαίας επιχειρηματικής ευκαιρίας (Ενότητα 2) και ένα πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο (Ενότητα 7).

 

Η επάρκεια καθορίζεται από την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών που προαναφέρθηκαν ή την επιτυχή αναγνώριση προγενέστερης εκμάθησης.

 

Το δίπλωμα iMBA περιλαμβάνει το Πιστοποιητικό Διοίκησης Επιχειρήσεων - CΕΜ (Ενότητα 1) που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης εγγραφής μέλους στο Διεθνές Ινστιτούτο Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΙΙΕΜ (Πιστοποιημένος Διευθυντής Επιχειρήσεων CEM).

 

Διαρκεια Σπουδων 124 ωρες.

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ 

 

ΜΕΡΟΣ 1ο – ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ - Ενότητα 1/3 - Οδηγός για την οικοδόμηση μιας επιχείρησης εκατομμυρίων

 

Είστε έτοιμος/η να αντιμετωπίσετε τους φόβους σας να προωθήσετε τις επιχειρησιακές σας φιλοδοξίες σας στο επόμενο επίπεδο; Σήμερα δύο φορές περισσότεροι άνδρες από ό,τι  γυναίκες διευθύνουν επιχειρήσεις πολλών εκατομμυρίων. Εδώ θα ανακαλύψετε πώς όλοι μπορούν ακόμα και να κυριαρχήσουν στο επιχειρηματικό πεδίο. Αν και ο αριθμός των ιδιοκτητριών επιχειρήσεων ολοένα και αυξάνεται, πολλές από αυτές τις γυναίκες δεν έχουν επιχειρήσεις εκατομμυρίων επειδή δεν φαντάζονται τις επιχειρήσεις τους στο επόμενο επίπεδο. Ενώ κάνουν θαύματα στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή, πολλές γυναίκες αποτυγχάνουν να αυξηθούν τις επιχειρήσεις τους επειδή δεν ξέρουν αν θα μπορέσουν να διατηρήσουν τον έλεγχο. Αλλά να είστε σίγουρη ότι η δημιουργία μιας επιχείρησης εκατομμυρίων μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να υπονομευτούν η προσωπική και η επαγγελματική σας ζωή.

 

ΜΕΡΟΣ 2ο – ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ -

 

Ενότητα 1 – Αρχές του Μάνατζμεντ (το πρόγραμμα CEM)

 

Μια επισκόπηση των αρχών του μάνατζμεντ και των δεξιοτήτων που απαιτούνται στη διαχείριση του περιβάλλοντος μικρών επιχειρήσεων. Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών, των καθηκόντων, των προσόντων και των δεξιοτήτων ενός επιτυχημένου μάνατζερ

 

 • Ο ρόλος του μάνατζερ στην ηγεσία και την επικοινωνία

 • Η σημασία της οργάνωσης στο μάνατζμεντ

 • Συνεδριάσεις και οργάνωση γραφικής εργασίας

 • Η προσέγγιση των έξι βημάτων στη λήψη αποφάσεων και στις στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων

 • Παρακίνηση των άλλων και χρήση στόχων, προτύπων και καθηκόντων ως μέσων παρακίνησης

 • Καθοδήγηση ομάδας, ανάθεση καθηκόντων, προγραμματισμός και στρατηγικές

 • Χτίσιμο ομάδας και εργασιακό περιβάλλον

 • Στοχοθέτηση, επικοινωνία και προβλήματα στην ομαδική εργασία

 • Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και δεξιότητες διεξαγωγής συνεντεύξεων

 • Ικανότητες στη διαχείριση προβλημάτων πειθαρχίας και συνεντεύξεων

 • Διαχείριση και εφαρμογή αλλαγών και τεχνικών ανάθεσης καθηκόντων

 • Εκπαίδευση και ανάπτυξη στο οργανωτικό μάνατζμεντ

 

Ενότητα 2 – Αξιολόγηση της ευκαιρίας της μικρής επιχείρησης (διοίκηση επιχειρήσεων)

 

Μια εισαγωγή στις έννοιες και τους παράγοντες που απαιτούνται για να ξεκινήσει και να λειτουργήσει μια μικρή επιχείρηση. Ο σπουδαστής μαθαίνει να:

 

 • Προσδιορίζει τη μικρή επιχείρηση και τον τρόπο που αυτή επηρεάζεται από τις αλλαγές στην οικονομία, και μπορεί να περιγράψει τα κοινά χαρακτηριστικά μιας ευκαιρίας μικρής επιχείρησης

 • Προσδιορίζει τη γνώση, την ικανότητα και τα προσωπικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να ξεκινήσει ια επιτυχημένη μικρή επιχείρηση

 • Επιλέγει την κατάλληλη τοποθεσία και τον επαγγελματικό χώρο μιας επιχείρησης

 • Διεξάγει αποτελεσματική έρευνα αγοράς και χρησιμοποιεί το μάρκετινγκ για να υποστηρίξει την επιτυχία της επιχείρησης

 • Αναπτύσσει ένα επιτυχημένο σχέδιο προώθησης για την επιχείρηση

 • Καθιερώνει την κατάλληλη επιχειρησιακή δομή (νομική & προστατευτική) και τα μέσα που απαιτούνται για να την υποστηρίξουν

 • Περιγράφει τις οικονομικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη δημιουργία και διατήρηση μια μικρής επιχείρησης

 • Περιγράφει τον τρόπο που εκπονείται ένα επιχειρηματικό σχέδιο (business plan), πώς καθορίζονται οι  στόχοι και πώς χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες στρατηγικές διαχείρισης του χρόνου.

 

Ενότητα 3 - Μάρκετινγκ & Προώθηση Πωλήσεων

 

Βασικές αρχές μάρκετινγκ που προσφέρουν στους συμμετέχοντες την ικανότητα να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά σχέδια προώθησης και εμπορίας των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών τους. Ο σπουδαστής μαθαίνει να:

 • Εξηγεί τις έννοιες του μάρκετινγκ και να το διαφοροποιεί από την πώληση

 • Υπολογίζει το μέγεθος της αγοράς και τη διαθέσιμη δυνατότητα μεριδίου

 • Αναλαμβάνει τις προκαταρκτικές ενέργειες που απαιτούνται για τη λήψη μιας εμπεριστατωμένης απόφασης σχετικά με το μάρκετινγκ

 • Αναπτύσσει στρατηγικές προϊόντων ή υπηρεσιών χρησιμοποιώντας την έννοια του μικτού μάρκετινγκ

 • Υιοθετεί αποτελεσματική τιμολόγηση, διανομή και στρατηγικές προώθησης και ανταγωνισμού.

 

Ενότητα 4 – Σχέσεις με τους Πελάτες

 

Τρόποι δημιουργίας και διατήρησης ενός περιβάλλοντος αποτελεσματικών σχέσεων με τους πελάτες. Ο σπουδαστής μαθαίνει να:

 • Παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες στους πελάτες

 • Αυξάνει τον συνολικό αριθμό των πελατών

 • Παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες ποιότητας.

 

Ενότητα 5 – Στοχοθέτηση και Επιτυχημένη διαχείριση χρόνου

 

Δεξιότητες και τεχνικές που απαιτούνται για την κατανόηση των αρχών της στοχοθέτησης και την ανάπτυξη συμπεριφορών αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου. Ο σπουδαστής μαθαίνει να:

 • Αναγνωρίζει και να θέτει στόχους

 • Περιγράφει τη σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου

 • Αναγνωρίζει τις συνήθεις αιτίες σπατάλης χρόνου

 • Αναπτύσσει ένα σχέδιο διαχείρισης του χρόνου και αλλαγής  συμπεριφοράς για την αποφυγή της σπατάλης χρόνου

 • Περιγράφει τη χρήση των εργαλείων διαχείρισης του χρόνου.

 

Ενότητα 6 - Tο Eπιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)

 

Οι πρακτικές αρχές σχεδιασμού που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Ο σπουδαστής μαθαίνει να:

 • Περιγράφει τη μορφή και τον σκοπό του επιχειρηματικού σχεδίου

 • Προσδιορίζει τις στρατηγικές και τη διαδικασία που απαιτούνται για τον επιτυχή σχεδιασμό

 • Αναπτύσσει ένα αποτελεσματικό, λειτουργικό και στρατηγικό επιχειρηματικό σχέδιο

 • Προετοιμάζει ένα επιχειρηματικό σχέδιο για παρουσίαση σε χρηματοδότες ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Ενότητα 7 - Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Για να καταστήσει τους συμμετέχοντες ικανούς να αποκτήσουν τη γνώση και τις δεξιότητες αποτελεσματικής πρόσληψης και διαχείρισης προσωπικού προς το συμφέρον της υγιούς μικρής επιχείρησης. Ο σπουδαστής μαθαίνει να:

 • Καλύπτει τις απαιτήσεις των εργασιακών νόμων σχετικά με τους εργαζόμενους στην επιχείρησή του

 • Επιλέγει το κατάλληλο προσωπικό και παρέχει ένα λειτουργικό εργασιακό περιβάλλον

 • Παρακινεί το προσωπικό να εργάζεται αποτελεσματικά.

 

Ενότητα 8 – Παρακολούθηση επιχειρησιακής απόδοσης

Αναπτύξτε τη γνώση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών που θα υποστηρίξουν και θα διατηρήσουν μια οικονομικά υγιή μικρή επιχείρηση. Ο σπουδαστής μαθαίνει να:

 • Καθιερώνει και να χρησιμοποιεί μετρήσεις της αποδοτικότητας από μέρα σε μέρα

 • Χρησιμοποιεί απολογισμό κερδών και ζημιών για να υπολογίζει την αποδοτικότητα της επιχείρησης

 • Χρησιμοποιεί ισολογισμό για να παρακολουθεί την οικονομική σταθερότητα της επιχείρησης

 • Δημιουργεί έναν προϋπολογισμό ως πρωταρχικό οικονομικό έλεγχο

 • Διατηρεί έλεγχο αποθεμάτων και εργασιακής ροής για αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών

 • Καθορίζει στόχους και αξιολογεί την απόδοση βάσει αυτών.